Chi tiết tin tức - Huyện Hải Lăng

Hải Lăng: Tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác” năm 2024

9:37, Thứ Hai, 10-6-2024 19 0

Ngày 05/6/2024, Uỷ ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về Tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác năm 2024”.

     1. Mục đích của cuộc thi

     Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính (CCHC), phát huy tính năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách trong cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực, có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC của huyện Hải Lăng trong thời gian tới.

     2. Yêu cầu của cuộc thi

     Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác năm 2024” được tuyên truyền, phát động, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện; Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan; Đề tài sáng kiến cải cách hành chính thay cho đề tài sáng kiến xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

     3. Đối tượng tham gia

     - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; mỗi đơn vị phải tham gia ít nhất một (01) bài dự thi.

     - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, HĐND, UBMT và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã; nhóm tác giả, cá nhân trên địa bàn huyện; mỗi đơn vị khuyến khích tham gia ít nhất một (01) bài dự thi.

     4. Nội dung

     Các bài dự thi phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi, không sao chép, phải gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Nội dung bài thi đề xuất sáng kiến, giải pháp có tính khả thi áp dụng thực tế, tiết kiệm kinh phí, thời gian… nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của UBND huyện và tập trung vào một số nội dung sau:

     - Sáng kiến, giải pháp giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR-INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

     - Sáng kiến, giải pháp nhằm đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm, hoặc sửa đổi, bổ sung về các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và công dân.

     - Sáng kiến, giải pháp về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

     - Sáng kiến, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao việc cung cấp và áp dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến.

     - Sáng kiến, giải pháp hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

     - Sáng kiến, giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

     - Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, hoạt động giám sát, phản biện trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

     - Sáng kiến, giải pháp xây dựng và phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn huyện.

     - Sáng kiến, giải pháp nâng cao hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, Mặt trận và tổ chức Chính trị - Xã hội.

     5. Hình thức

     - Bài dự thi được đóng thành quyển, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người dự thi và các thành viên (đối với bài dự thi của nhóm tác giả).

     - Bài dự thi phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, đánh máy trên khổ giấy A4, theo mẫu BTC cuộc thi quy định (tối thiếu 05 trang, tối đa không quá 15 trang giấy A4 chưa tính Bìa, Phụ lục và các tài liệu kèm theo). Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video.

     - Đề cương sáng kiến, giải pháp (có đề cương kèm theo).

     6. Cơ cấu thang điểm và giải thưởng

     a. Cơ cấu thang điểm

     Bài thi được chấm theo thang điểm 100, trong đó:

     - Tên sáng kiến, giải pháp: Đúng chủ đề, nội dung (05 điểm).

     - Nội dung sáng kiến, giải pháp: 45 điểm.

     + Sự cần thiết, mục đích của việc đề xuất sáng kiến, giải pháp (05 điểm).

     + Mô tả thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến, giải pháp mới; phân tích thực trạng từ đó đưa ra nguyên nhân của những tồn tài hạn chế (10 điểm).

     + Mô tả giải pháp, sáng kiến mới: Có ý tưởng mới, sự khác biệt của sáng kiến, giải pháp mới so với giải pháp cũ; có cách thức thực hiện, các bước thực hiện và các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến, giải pháp mới (30 điểm).

     - Khả năng áp dụng của sáng kiến, giải pháp (nêu rõ khả năng áp dụng vào thực tế của sáng kiến, giải pháp mới, có thể áp dụng cho đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào) (20 điểm).

     - Đánh giá hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến, giải pháp (20 điểm).

     - Trình bày: rõ ràng, sáng tạo, dễ hiểu, ngôn ngữ trong sáng, có số liệu, tư liệu minh họa (10 điểm).

     b. Cơ cấu giải thưởng

     - 02 giải A: mỗi giải 700.000 đồng và Giấy chứng nhận BTC cuộc thi.

     - 04 giải B: mỗi giải 500.000 đồng và Giấy chứng nhận BTC cuộc thi.

     - 06 giải C: mỗi giải 300.000 đồng và Giấy chứng nhận BTC cuộc thi.

     - 10 giải Khuyến khích: mỗi giải 200.000 đồng và Giấy chứng nhận BTC
cuộc thi.

     7. Thời gian, cách thức tổ chức cuộc thi

     a. Thời gian tổ chức

     - Từ 10/6/2024 đến 30/11/2024.

     - Nhận bài dự thi từ 10/6/2024 đến 31/10/2024.

     - Ban Giám khảo hoàn thành việc chấm bài dự thi trong tháng 11/2024.

     - Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 12/2024.

     b. Cách thức

     - Các cơ quan, đơn vị triển khai nội dung Kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia dự thi; tiếp nhận bài dự thi gửi về Phòng Nội vụ huyện chậm nhất ngày 31/10/2024.

     - UBND huyện sẽ thành lập Ban Tổ chức để chỉ đạo cuộc thi; Ban Tổ chức cuộc thi có quyền điều chỉnh cơ cấu giải, xếp giải và thành lập Ban giám khảo để chấm điểm đối với các bài dự thi; sau khi hoàn thành việc chấm thi BTC tham mưu UBND huyện công bố bài thi đạt giải và tiến hành trao giải./.

Chi tiết file đính kèm: Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 05/6/2024

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Lăng

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay29051
  • Tổng lượt truy cập7.357.489
plds
plds
plds
plds
/di-tich-lich-su-van-hoa1
LIÊN KẾT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC XÃ, THỊ TRẤN: