Chi tiết tin tức - Huyện Hải Lăng

Hướng dẫn tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân, thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

8:56, Thứ Tư, 6-9-2023 2171 0
Tuyên truyền Cải cách hành chính

I. Hướng dẫn tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân, thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ truy cập “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị”: https://motcua.quangtri.gov.vn

1. Tra cứu, khai thác thông tin của người nộp hồ sơ trực tiếp

Đối tượng: Dành cho công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp

Phạm vi: Có thể tra cứu, khai thác thông tin của tất cả những người nộp hồ sơ trực tiếp

Cách thực hiện:

- Bước 1: Tại giao diện Nhập thông tin của người Nộp hồ sơ:

Nhập đầy đủ:    1/ Họ và tên

                          2/ Số CCCD

                          3/ Ngày tháng năm sinh theo định dạng: dd/mm/yyyy hoặc chỉ nhập năm sinh yyyy

- Bước 2: Nhấn vào nút Kiểm tra danh tính số.

- Bước 3: Xem kết quả Tra cứu, khai thác thông tin của người nộp hồ sơ

+ Nếu có thông tin của người nộp hồ sơ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tìm thấy thông tin công dân” như hình sau. Đồng thời thông tin về nơi cư trú của người nộp hồ sơ sẽ tự động được điền vào các form dữ liệu:

+ Nếu không có thông tin của người nộp hồ sơ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy thông tin Công dân” như hình sau:

2. Tra cứu, khai thác thông tin của người nộp hồ sơ trực tuyến (online)

Đối tượng: Dành cho công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp

Phạm vi: Có thể tra cứu, khai thác thông tin của tất cả những người nộp hồ sơ trực tuyến (online)

Cách thực hiện:

- Bước 1: Tại giao diện Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (online):

Nhấn vào nút Kiểm tra danh tính số

- Bước 2: Xem kết quả Tra cứu, khai thác thông tin của người nộp hồ sơ

+ Nếu có thông tin của người nộp hồ sơ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tìm thấy thông tin công dân” như hình sau:

+ Nếu không có thông tin của người nộp hồ sơ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy thông tin Công dân” như hình sau:

II. Hướng dẫn tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân, thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Cổng Dịch vụ công - Bộ Công an

Địa chỉ truy cập “Cổng Dịch vụ công - Bộ Công an”: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Đối tượng: Dành cho mọi tổ chức/ cá nhân và công chức, viên chức có tài khoản trên Cổng DVC quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an

Phạm vi: Chỉ Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân của chính mình tương ứng với tài khoản cá nhân trên Cổng DVC quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an đang đăng nhập.

Cách thực hiện:

- Bước 1: Truy cập và Đăng nhập vào “Cổng Dịch vụ công - Bộ Công an”: tại địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Sau đó bấm chọn Tra cứu thông tin công dân như hình sau:

- Bước 2: Tại giao diện Nhập thông tin:

Nhập đầy đủ: 1/ Họ và tên

                       2/ Số CMND/CCCD/ĐDCN

                       3/ Ngày tháng năm sinh theo định dạng: dd/mm/yyyy hoặc chỉ nhập năm sinh yyyy

                       4/ Nhập mã xác nhận ở ô bên cạnh vào

Lưu ý: Chỉ Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân của chính mình tương ứng với tài khoản cá nhân trên Cổng DVC quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an đang đăng nhập vào “Cổng Dịch vụ công - Bộ Công an”.

Sau đó nhấn nút Tìm kiếm:

+ Nếu có thông tin của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của công dân như hình sau:

Đồng thời có thể tra cứu chi tiết Thông tin gia đình và Thông tin hộ khẩu như hình sau:

Tin bài: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Lăng

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay2132
  • Tổng lượt truy cập7.369.516
plds
plds
plds
plds
/di-tich-lich-su-van-hoa1
LIÊN KẾT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC XÃ, THỊ TRẤN: