Chi tiết tin tức - Huyện Hải Lăng

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ rừng trồng xuất khẩu” tại Cụm Công nghiệp Hải Thượng, huyện Hải Lăng

15:45, Thứ Tư, 31-1-2024 373 0

     Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 “công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật” và quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 29, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồsơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.

     Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Hải Lăng đăng tải toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ rừng trồng xuất khẩu” tại Cụm Công nghiệp Hải Thượng, huyện Hải do Công ty TNHH MTV gỗ Thu Hằnglàm chủ dự án.

     Nội dung tại tệp đính kèm: Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ rừng trồng xuất khẩu”

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay28690
  • Tổng lượt truy cập7.357.128
plds
plds
plds
plds
/di-tich-lich-su-van-hoa1
LIÊN KẾT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC XÃ, THỊ TRẤN: