Chi tiết tin tức - Huyện Hải Lăng

Thống kê Các văn bản nhắc việc tháng 7/2023

16:39, Thứ Năm, 21-9-2023 2135 0

TT

Số, ký hiệu VB

Thời gian giao việc

Trích yếu Văn bản

Thời gian hoàn thành

Đơn vị thực hiện

90-KH/HU

07/4/2023

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

- Cơ sở : 20/6/2023

- Cấp huyện: 20/7/2023

- Ban Dân vận Huyện ủy

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

92-KH/HU

10/4/2023

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân

- Cơ sở: 20/6/2023

- Cấp huyện: 20/7/2023

- Ban Dân vận Huyện ủy

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

99-KH/HU

15/5/2023

Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá" gắn với 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

- Cơ sở: 20/6/2023

- Cấp huyện: 15/7/2023

- Ban Dân vận Huyện ủy

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

616-CV/HU

12/7/2023

Công văn về tổng kết việc thực hiện Quy định  số 03, 04-QĐ/TU, ngày 21/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Cơ sở: 19/7/2023

- Cấp huyện: 25/7/2023

- Ban Tổ chức Huyện ủy

- Đảng ủy các xã, thị trấn

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay137
  • Tổng lượt truy cập7.400.677
https://trienlamso.ictquangtri.vn/
plds
plds
plds
plds
/di-tich-lich-su-van-hoa1
LIÊN KẾT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC XÃ, THỊ TRẤN: