Chi tiết tin tức - Huyện Hải Lăng

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 27/6/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị

16:40, Thứ Năm, 5-10-2023 122 0

     Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025; ngày 26/9/2023, UBND huyện Hải Lăng ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 27/6/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

     Mục đích của kế hoạch:

     Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn nhằm góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh.

     Yêu cầu của Kế hoạch:

     - Cụ thể hoá các nhiệm vụ của Nghị quyết 02-NQ/BCSĐ; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm góp phần nâng cao các chỉ số cấp tỉnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

     - Tăng cường sự phối hợp với các Sở, ngành liên quan; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, huyện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, góp phần nâng cao kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh.

     Kế hoạch đã đề ra 3 nhiệm vụ và giải pháp gồm:

     1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;

     2. Thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ CCHC, nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động hiệu lực hiệu quả, hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền thân thiện phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp ;

     3. Nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI và SIPAS của tỉnh.

     UBND huyện cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai 46 nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX); 25 nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số Hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước(SIPAS); 34 nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công(PAPI) trên địa bàn huyện Hải Lăng đến năm 2025.

File đính kèm: Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 26/9/2023 của UBND huyện Hải Lăng;

- Nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX);

Nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số Hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước(SIPAS;

Nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công(PAPI).

Phòng VH&TT huyện Hải Lăng

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay11887
  • Tổng lượt truy cập5.673.316
plds
plds
plds
plds