Chi tiết tin tức - Huyện Hải Lăng

Thủ tục liên thông: Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí

14:12, Thứ Hai, 25-9-2023 1042 0

​​​​​I. Tạo hồ sơ:

1. Mô tả

  • Mục đích: Cho phép lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí”
  • Điều kiện thực hiện: Người dân đăng nhập thành công vào Cổng DVCQG
  • Người thực hiện: người dân
  • Cách vào chức năng: Người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/, thực hiện đăng nhập thành công.

(03 phương thức đăng nhập vào Cổng DVCQG)

Hình 1. Màn hình đăng nhập bằng tài khoản VNEID

 

Hình 2. Màn hình đăng nhập bằng tài khoản cổng DVCQG

  • Người dân chọn  Dịch vụ công liên thông : Khai sinh, Khai tử

Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện của Dịch vụ công liên thông. Người dùng chọn thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí

Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện kê khai của phần mềm dịch vụ công liên thông đối với thủ tục Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí

2. Thao tác chức năng

Người dân thực hiện qua 06 bước để hoàn tất một hồ sơ liên thông Đăng ký khai tử,

Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí

      1.  

a. Thêm mới

  • Trang 1: Lựa chọn cơ quan thực hiện


 

Giao diện Các đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí