UBND Huyện - Huyện Hải Lăng

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG:

  • Địa chỉ trụ sở: 25 Hùng Vương - thị trấn Diên Sanh - huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
  • Điện thoại cơ quan: 0233 3873863
  • Địa chỉ website: www.hailang.quangtri.gov.vn  

 

Họ và tên Lê Đức Thịnh
Chức danh chính PBT, Chủ tịch UBND huyện
Di động 0905052223
Địa chỉ email leducthinh@quangtri.gov.vn

Họ và tên Cáp Xuân Tá
Chức danh chính HUV, Phó chủ tịch
Di động 0914026559
Địa chỉ email capxuanta@quangtri.gov.vn

Họ và tên Dương Viết Hải
Chức danh chính UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện
Di động 0915147717
Địa chỉ email duongviethai@quangtri.gov.vn

 CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN:

 

 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Email
Văn phòng HĐND&UBND huyện
1 Hoàng Ngọc Ký Chánh Văn phòng 0914222436 hoangngocky@quangtri.gov.vn
2 Phạm Rừng Thông Phó chánh Văn phòng 0913075045 phamrungthong@quangtri.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Văn Quyết Trưởng phòng 0915301815 vanquyet@quangtri.gov.vn
2 Lê Đình Lễ Phó trưởng phòng 0942234595 ledinhle@quangtri.gov.vn
3 Lê Thị Minh Tâm Phó trưởng phòng 0914601182 lethiminhtam@quangtri.gov.vn
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
1 Lê Nhân Mạnh Trưởng phòng 0918673665 lenhanmanh@quangtri,gov.vn
2 Lê Đắc Triều Phó trưởng phòng 0915302228 ledactrieu@quangtri.gov.vn
Phòng Nông nghiệp và PTNT
1 Văn Ngọc Tiến Đức Trưởng phòng 0949839789 vanngoctienduc@quangtri.gov.vn
2 Đào Văn Trẫm Phó trưởng phòng 0914158016 daovantram@quangtri.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1 Lê Xuân Nam Trưởng phòng 0914829579 lexuannam@quangtri.gov.vn
2 Lê Văn Thuận Phó trưởng phòng 0946238367 levanthuan@quangtri.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Lê Văn Thạnh Trưởng phòng 0917058596 levanthanh.hailang@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Đăng Phụng Phó trưởng phòng 0978450111 nguyendangphung@quangtri.gov.vn
Phòng Văn hoá và Thông tin
1 Nguyễn Thị Hồng Mỹ Trưởng phòng 0915328933 nguyenthihongmy@quangtri.gov.vn
Phòng Y tế
1 Nguyễn Văn Vạn Trưởng phòng 0941392779 nguyenvanvan@quangtri.gov.vn
Phòng Nội vụ
1 Lê Thị Thu Hoà Trưởng phòng 0911430111 lethithuhoa@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Đạo Khiếu Phó trưởng phòng 0912100127 nguyendaokhieu@quangtri.gov.vn
Phòng LĐ-TB&XH
1 Phan Kế Quỳnh Trưởng phòng 0914189388 phankequynh@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hoài Tý Phó trưởng phòng 0915747559 nguyenthihoaity@quangtri.gov.vn
Phòng Tư pháp
1 Lê Chu Trưởng phòng 0982184989 lechu@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Đức Thiện Phó trưởng phòng 0914038567 nguyenducthien.hailang@quangtri.gov.vn
Thanh tra huyện
1 Hồ Sỹ Phú Chánh Thanh tra 0915065036 hosyphu@quangtri.gov.vn
2 Văn Ngọc Dũng Phó chánh Thanh tra 0878972777 vanngocdung@quangtri.gov.vn

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,036
  • Tháng hiện tại173,895
  • Tổng lượt truy cập5,340,221
plds
plds
plds
plds