Dự án đã đầu tư - Huyện Hải Lăng

 

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TẠI CÁC CỤM CN

32 dự án đang hoạt động và đang xây dựng

410 nghìn m2 diện tích sử dụng đất

862 tỷ đồng vốn đầu tư đăng ký

589 tỷ đồng vốn đầu tư đã thực hiện

1 dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 10/7/2023)

 

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN NGOÀI CÁC CỤM CN

8 dự án đang hoạt động và đang xây dựng

651 tỷ đồng tổng vốn đầu tư

426 lao động 6 tháng 2022

2 dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 21/7/2023; Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 10/7/2023)