Cụm CN Hải Chánh - Huyện Hải Lăng

 
Giới thiệu chung

Cụm công nghiệp Hải Chánh nằm ở Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng,Tỉnh Quảng Trị. Với tổng diện tích 30 ha, trong đó diện tích đất cho thuê là 22,96 ha, diện tích đất còn trống kêu gọi đầu tư: 10,26 ha.
Bao gồm 6 dự án với 3 dự án hoạt động ổn định hiệu quả, 1 dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định, 1 dự án đang thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định, 1 dự án được UBND tỉnh giao Sở TN&MT tỉnh tham mưu thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo qquy định. 1 dự án ngừng hoạt động, 1 dự án đang thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định, 2 dự án đang trong giai đoạn xây dựng.
Đặc biệt năm 2022 thu hút thêm được 1 dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn của Công ty CP Bất động sản Đại Phú Hưng, tiến độ triển khai thực hiện dự án đúng theo cam kết.

Vị trí
Bản đồ quy hoạch
Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2022 - 2025
TT Tên dự án Quy mô đầu tư dự kiến Vốn đầu tư dự kiến Hình thức đầu tư Địa điểm đầu tư
I. Công nghiệp cơ khí và sản xuất kim loại
1 Nhà máy gia công lắp đặt các dạng nhà tiền chế, nhà xưởng công nghiệp 1.000 tấn/năm 10.000 triệu đồng 100% vốn nhà đầu tư Cụm CN Hải Chánh trên địa bàn huyện
II. CÔNG NGHIỆP CHẾ LÂM SẢN
1 Dự án "Xưởng sản xuất, gia công, chế biến từ nguyên liệu nhựa thông ra sản phẩm tinh dầu thông và colophan" 9.000 tấn/năm tinh dầu và colophan 230.000 triệu đồng 100% vốn nhà đầu tư Cụm CN Hải Chánh
2 Dự án đầu tư và xây dựng "Xưởng sản xuất, gia công, chế biến từ nguyên liệu colophan và tinh dầu thông ra sản phẩm Rosin Resin" 7.000 tấn/năm SP 186.400 triệu đồng 100% vốn nhà đầu tư Cụm CN Hải Chánh
III. CÔNG NGHIỆP XỬ LÝ PHẾ THẢI RẮN
1 Nhà máy xử lý chất thải rắn 9.240.000 lít/năm Dầu FO 29.952 triệu đồng Ngân sách nhà nước Cụm CN Hải Chánh
IV. CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP
1 Quy hoạch mở rộng, đầu tư hoàn thiện CSHT cụm CN Hải Chánh 45 ha   Kêu gọi nhà đầu tư trong nước và ngoài nước Xã Hải Chánh
IV. CÁC DỰ ÁN VỀ DU LỊCH
1 Điểm du lịch thác chờơng 50 ha   Xã hội văn hóa: Vốn doanh nghiệp, NS nhà nước hỗ trợ 1 phần Xã Hải Sơn và Hải Chánh