Ghi nhận kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thứ ba - 21/09/2021 10:10 839 0
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, trong đó, công tác kiểm soát TTHC đóng vai trò rất quan trọng đối với việc thực hiện cải cách TTHC.
Đoàn kiểm tra CCHC huyện kiểm tra tại UBND xã Hải Sơn
Đoàn kiểm tra CCHC huyện kiểm tra tại UBND xã Hải Sơn
     Trong 9 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về đẩy mạnh và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, hiện đại trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo chương trình về cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện. Nhờ đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện một cách đồng bộ, có nhiều chuyển biến rõ nét, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được chú trọng đã tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.
     Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn ngày càng đi vào nề nếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho cán bộ, công chức, người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định hành chính được thực hiện đầy đủ. Chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Đã thực hiện việc ứng dụng phần mềm nhân sự để thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức. Hầu hết các cơ quan, địa phương đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, việc minh bạch công khai tài chính, ngân sách, các khoản thu, chi được thực hiện đúng chế độ, đảm bảo theo quy định. Công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính liên quan đến tổ chức và công dân được ứng dụng hiệu quả nhằm giảm thời gian và chi phí; các phần mềm phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung, phần mềm kế toán, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, hộp thư công vụ, chữ ký số được cài đặt sử dụng thường xuyên, liên tục; ban hành đầy đủ các văn bản để duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
     Đến nay việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại cấp huyện, cấp xã trong giải quyết các TTHC đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. 100% cơ quan, UBND xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; trên 95% tỷ lệ văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã đã được cấp thư điện tử công vụ, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đúng hạn đạt 99,9%. Việc khảo sát mức độ hài lòng và thực hiện việc xin lỗi khi để quá hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của cá nhân, tổ chức tiếp tục được duy trì …
     Bên cạnh cạnh đó, công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn một số hạn chế nhất định: việc ban hành kế hoạch triển khai CCHC còn thiếu và chậm; hiệu quả giải quyết hồ sơ phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên chưa cao; công tác tuyên truyền cải cách hành chính chưa phong phú, nội dung tuyên tuyền chưa phản ánh hết những tác động tích cực của công tác cải cách hành chính mang lại; việc công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mở sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả ở một số địa phương chưa đúng theo quy định; hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tỷ lệ còn thấp; việc cập nhật thông tin CBCC lên phần mềm, công khai TTHC đôi lúc chưa kịp thời; chưa kịp thời điều chỉnh, thay thế, bổ sung văn bản đã hết hiệu lực; một số sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính còn mang tính hình thức...
     Để phát huy những kết quả đạt được và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó, chú trọng nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao vai trò trách nhiệm, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ, phong cách làm việc; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động hành chính nhà nước, chú trọng hơn nữa việc cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Triển khai các phần mềm ứng dụng, chuyên ngành, duy trì tốt Trang thông tin điện tử huyện, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước… từ đó góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà ngày càng phát triển trong tiến trình chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đăng Lệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây