Đảng bộ Hải Lăng tạo đà, tạo thế đi lên

Thứ ba - 03/03/2020 19:37 156 0
Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Lăng với tinh thần đoàn kết, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vượt bậc chỉ tiêu đề ra.
Lãnh đạo Hải Lăng dự lễ khởi công nhà máy cát Thạch Anh
Lãnh đạo Hải Lăng dự lễ khởi công nhà máy cát Thạch Anh
     Trong năm 2019, huyện Hải Lăng đã đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất 10%. Trong đó: Nông - Lâm - Ngư là 2,38%, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản: 14,58%, các ngành nghề dịch vụ 11,91%... nên đã nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 51,91 triệu đồng, trong khi đó kế hoạch đề ra 49-50 triệu đồng/người. Sở dĩ, huyện Hải Lăng có được kết quả đó là ngay từ đầu năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động, xây dựng chủ đề “Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phi nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện” gắn với chủ đề của tỉnh “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển” và sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Cùng với việc làm trên, Đảng bộ huyện Hải Lăng còn ban hành kế hoạch số 97 về phân công nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân có liên quan gắn với các giải pháp, lộ trình thời gian, tổ chức ký cam kết và tổ chức 23 phiên làm việc với các cơ quan về thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Chính nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và khoa học mà các cơ quan, đơn vị địa phương đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Ngay lĩnh vực kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh cho thấy nguồn thu ngân sách Nhà nước đạt 761,502 tỉ đồng vượt 117% kế hoạch giao. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội 1.300 tỉ đồng vượt 44,4% so với kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp đạt 2.499 tỉ đồng tăng 89 tỉ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 8,6 vạn tấn, kế hoạch lúa là 8,3 vạn tấn. Đặc biệt là đưa năng suất bình quân trên 62 tạ/ha. Riêng vụ Đông Xuân 63,8 tạ/ha đạt cao nhất từ trước đến nay và toàn huyện có 17/20 xã, thị trấn đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao. Bên cạnh đó, là công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, liên doanh liên kết, tiêu thụ nông sản, trồng rừng, đánh bắt và nuôi trồng hải sản, thủy sản, đem lại hiệu quả cao.
     Cũng trong phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Hải Lăng đã chỉ đạo và thực hiện hiệu quả phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đưa giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.677 tỉ đồng tăng 275 tỉ đồng so với kế hoạch. Hiện nay, toàn huyện hiện có 2.189 cơ sở tạo việc làm cho 5.914 người và thời gian gần đây đã thu hút 2 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Hải Thượng, 01 dự án tại cụm công nghiệp Hải Chánh, 03 dự án đầu tư ngoài cụm công nghiệp và 04 dự án tiến hành khởi công tại khu kinh tế Đông Nam. Đặc biệt là các dự án thuộc khu kinh tế Đông Nam thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục - y tế, quốc phòng - an ninh ở địa phương, Đảng bộ huyện Hải Lăng đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ tăng tốc, bứt phá thực hiện kế hoạch đề ra nên các chương trình, đề án, chính sách về giáo dục - đào tạo, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác kế hoạch hóa gia đình, chăm lo đối tượng chính sách, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt trong năm 2019 đã tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho 355 lao động xuất cảnh. Công tác tuyển quân, giao quân, huấn luyện diễn tập, giữ gìn an ninh trật tự được thực hiện thường xuyên, đảm bảo quân số, chất lượng.
     Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình và dự báo tình hình được thực hiện nghiêm túc, nhiệm vụ phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, nhất là tệ nạn ma túy, “tín dụng đen” đều ngăn chặn và xử lý kịp thời. Điều đáng ghi nhận là trong thời gian qua, lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao còn có những đóng góp lớn trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2019, huyện Hải Lăng có thêm 3 xã về đích nông thôn mới đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 12 xã, đạt tỉ lệ 63,2%, bình quân mỗi xã đạt 16,53 tiêu chí, 45,37 chỉ tiêu.
     Những kết quả đó đã làm cho bộ mặt nông thôn Hải Lăng ngày càng khởi sắc. Song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Đảng bộ huyện Hải Lăng luôn coi trọng việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Hàng năm tỉ lệ cán bộ, đảng viên, hội viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt 95,49%. Công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin dư luận xã hộ thường xuyên được coi trọng. Đội ngũ báo cáo viên được quan tâm và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong năm 2019, huyện Hải Lăng đã tổ chức 88 buổi thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên, 11 hội nghị về báo cáo viên, tổ chức 5 đơn vị làm điểm và diễn đàn Chi bộ và đến nay có 225/225 Chi bộ hoàn thành việc tổ chức diễn đàn năm 2019.
     Cùng với việc nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, Đảng bộ huyện Hải Lăng hết sức coi trọng công tác chỉ đạo, củng cố và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 26 của Trung ương khóa XII về sắp xếp tinh gọn bộ mát và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác sáp nhập thôn, khóm, xã, thị trấn thực hiện đúng lộ trình. Hiện nay toàn huyện còn lại 71 thôn, khóm giảm 27 thôn, Khóm, các thôn, khóm sau sáp nhập đi vào hoạt động tốt. Về sáp nhập xã, thị trấn, Hải Lăng còn 16 xã, thị trấn giảm 4 đơn vị hành chính cấp xã. Nhìn chung công tác sáp nhập thôn, khóm, xã, thị trấn, Hải Lăng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ vấn đề nên đã đồng tình hưởng ứng. Điều đáng ghi nhận là: trong những năm qua, nhất là năm 2019, huyện Hải Lăng làm rất tốt công tác dân vận. Riêng Thường trực Huyện ủy đã trực tiếp đối thoại 10 phiên với cán bộ và nhân dân ở các điểm nóng về tranh chấp đất đai, mồ mả, giải phóng mặt bằng... Qua đối thoại, cán bộ và nhân dân nắm bắt đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho các địa phương trong việc giải phóng mặt bằng.
     Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, Đảng bộ huyện Hải Lăng còn lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể. Công tác phòng chống tham nhũng, công tác nội chính... Đặc biệt trong năm 2019, Hải Lăng đã kết nạp được 111 đảng viên mới và xóa tên trong danh sách đối với 7 trường hợp vi phạm pháp luật. Tổ chức chỉ đạo đánh giá, phân loại đúng thực chất tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2019. Sở dĩ, Đảng bộ huyện Hải Lăng có được kết quả đó là nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát nên chấn chỉnh, xử lý kịp thời những thiếu sót. Đây là một trong những nội dung mà các đoàn kiểm tra của Tỉnh và Trung ương sau khi làm việc đã giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tốt mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong năm 2019.
     Năm 2019 đã kết thúc, Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Lăng hết sức phấn khởi, tự hào về những kết quả thực hiện vượt bậc trong năm 2019. Đây là cơ sở tạo đà, tạo thế đi lên cho những năm tiếp theo. Bước sang năm mới 2020, Đảng bộ và nhân dân Hải Lăng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới. Tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân Hải Lăng với tinh thần và quyết tâm cao, xem công tác xây dựng Đảng là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi lớn trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Võ Văn Hạ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây