Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hải Lăng

Thứ sáu - 25/10/2019 17:28 261 0
Ngày 25/10/2019, tại huyện Hải Lăng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hải Lăng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kì 2015-2020; cho ý kiến về kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại huyện Hải Lăng 1/5 (1990-2020) gắn với kỉ niệm 45 năm Ngày giải phóng Hải Lăng 19/3 (1975-2020). Tham dự buổi làm việc có các đồng chí : Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đ/c Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
     Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XV, nhiệm kì 2015-2020, tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương có bước phát triển toàn diện. Tính đến cuối năm 2018, có 7/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt, 4/14 chỉ tiêu xấp xỉ đạt; dự ước năm 2019 đạt 12/14 chỉ tiêu và năm 2020 đạt 13/14 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đề ra. Đồng thuận xã hội được củng cố, tăng cường và mở rộng; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lí điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Trong đó, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2019 duy trì ổn định ở mức khá cao ước đạt 11,41%; GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 44,85 triệu đồng, dự ước đến năm 2019 đạt 51,91 triệu đồng và 57,71 triệu đồng vào năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2019 đạt 4.806 tỉ đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 15,88%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng lĩnh vực CN-TTCN-Xây dựng và Thương mại, Dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng ngành CN-TTCN và xây dựng giai đoạn 2015-2019 đạt 13,91%/năm; thu hút được 23 dự án vào địa bàn với tổng số vốn đã đầu tư hơn 561 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Lĩnh vực nông nghiệp đạt được kết quả toàn diện với tốc độ tăng trưởng 5,17%/năm. Nổi bật là đã hình thành được các tổ hợp tác tích tụ ruộng đất; sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ; Hình thành nhiều mô hình sản xuất tập trung ở vùng gò đồi, vùng cát đem lại thu nhập cao như : Cam K4, Ném vùng cát, Rừng FSC…
     Chương trình MTQG xây dựng NTM đạt nhiều kết quả nổi bật, đến cuối năm 2018 có 9 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến đến cuối năm 2019 có thêm 3 xã về đích NTM, bình quân toàn huyện đạt 16,05 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Lĩnh vực VH-XH có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn được thực hiện tốt; đời sống của người dân được cải thiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 4,49%. QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện Hải Lăng. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường; công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng thường xuyên được quan tâm…
     Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ huyện Hải Lăng cũng thẳng thắn thừa nhận một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng ngành nông nghiệp còn cao; phát triển du lịch còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của huyện; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản một số nơi thiếu chặt chẽ…
     Về việc tổ chức kỉ niệm 45 năm Ngày giải phóng Hải Lăng và 30 năm Ngày lập lại huyện Hải Lăng, huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm như: Triển khai phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 45 năm Ngày giải phóng huyện Hải Lăng, 30 năm Ngày lập lại huyện gắn với phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử, nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện, tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT; phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh triển khai thực hiện khởi công các dự án trên địa bàn huyện. 
o hung bi thu
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc

     Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng của huyện Hải Lăng, trong đó nhấn mạnh : “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện ủy Hải Lăng làm việc đúng theo quy chế và chương trình công tác, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đoàn kết, thống nhất trong xem xét và giải quyết các vấn đề, kiên quyết, kiên trì bám sát các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nên đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Hải Lăng đã tiếp cận dần với quan điểm của Đảng là phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt, có những dấu ấn như : 12/14 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; thứ 2 là thực hiện xây dựng nông thôn mới một cách bài bản, làm quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó và là 1 trong 3 huyện dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới của tỉnh...”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá năm 2019 là năm thành công của huyện Hải Lăng về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực dân vận.
     Bên cạnh những kết quả đạt, huyện Hải Lăng vẫn còn nhiều điểm hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Hải Lăng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kì 2015-2020 để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Huyện cần chủ động làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để để tính toán đầu tư công giai đoạn 2020-2015, thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng để tìm được các nguồn lực, dự án mới và đẩy mạnh thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, trong đó, chú trọng phát triển các công trình dự án lớn để tạo sức bật cho lĩnh vực công nghiệp; chú ý đảm bảo hài hoà giữa phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư thực hiện dự án; đảm bảo hài hoà lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp và nhà nước; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chú trọng hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Tiếp tục thực hiện tốt giữ vững QP-AN. Về công tác xây dựng Đảng, đ/c yêu cầu Hải Lăng tập trung quán triệt triển khai sâu rộng về Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác rà soát, quy hoạch nhân sự từ huyện đến cơ sở; không để lọt những người không có năng lực, phẩm chất đạo đức vào quy hoạch; khơi gợi nội lực và khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn nâng cao hoạt động hệ thống chính trị; đổi mới công tác dân vận, kiểm tra, phát huy hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
     Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng tán thành với kế hoạch của huyện Hải Lăng về việc tổ chức kỉ niệm 30 năm Ngày lập lại huyện, 45 năm Ngày giải phóng huyện Hải Lăng, đồng thời lưu ý, cần phải tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Về những kiến nghị của huyện, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng nghiên cứu, tìm các nguồn vốn, hỗ trợ cùng với huyện đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao và Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng./.

Tác giả bài viết: Quang Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây