Huyện Hải Lăng

http://hailang.quangtri.gov.vn


Triển khai thực hiện Thông tư 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về giảm một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn bởi dịch COVID-19

Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng vừa ban hành Công văn số 864/UBND-TH ngày 16/7/2021 về việc triển khai Thông tư 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
30 khoản phí, lệ phí được giảm theo Thông tư 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

30 khoản phí, lệ phí được giảm theo Thông tư 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

     Ngày 24/06/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo đó, có 30 khoản phí, lệ phí được giảm với nhiều mức giảm cao, thời gian áp dụng kể từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
     Trong 30 khoản phí, lệ phí được giảm có 29 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 (theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài Chính) và bổ sung giảm thêm mức thu 1 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp. Các khoản phí, lệ phí được giảm như: Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bằng 70% mức thu phí quy định tại biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2020; giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách…
     Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư nêu trên, các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc; Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.          
     UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tiến hành rà soát, niêm yết công khai và thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến việc thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị theo quy định tại Thông tư 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
Chi tiết Thông tư 47/2021/TT-BTC: /uploads/news/2021_07/thong-tu-so-47-cua-bo-tai-chinh.pdf

Tác giả bài viết: Khánh Đan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây