Huyện Hải Lăng

http://hailang.quangtri.gov.vn


Hải Lăng tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 12/6/2021 Lãnh đạo huyện Hải Lăng cùng cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05.
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu hội trường Huyện ủy
     Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những giai đoạn trước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
so ket CT 05
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW

     Sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả nổi bật.Việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, cập nhật, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Điều này đặt ra yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong giai đoạn mới.
     Chiều cùng ngày, Lãnh đạo huyện Hải Lăng cùng cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiêm kỳ Đại hội XIII của Đảng-chuyên đề năm 2021.

Tác giả bài viết: Quang Giang-Nguyễn Đức

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây