Văn bản theo cơ quan chủ trì: UBND huyện

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 533-CV/HU UBND huyện xây dựng số liệu dự báo chỉ tiêu đến năm 2030 23/10/2019 30/10/2019
2 518-CV/HU UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch của BTV Huyện ủy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương 30/09/2019 15/10/2019
3 515-CV./HU Giải quyết đơn của bà HTK-Hải Thọ (MẬT) 19/09/2019 30/09/2019
4 510-CV/HU Tham mưu xây dựng "Báo cáo tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI" nội dung lĩnh vực KT-XH, QP-AN 11/09/2019 19/09/2019
5 509-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của BCT "về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" 06/09/2019 24/09/2019
6 506-CV/HU Triển khai thực hiện Công văn chỉ đạo tình hình liên quan hoạt động tôn giáo của ông LCK tại xã Hải Thượng (MẬT) 29/08/2019 14/09/2019
7 503-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 145-KH/TU của BTVTU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của BBT về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 19/08/2019 28/08/2019
8 500-CV/HU Tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội 12/08/2019 14/08/2019
9 499-CV/HU Tham mưu xây dựng Báo cáo tự giám sát thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính" của BTVTU 12/08/2019 15/08/2019
10 493-CV/HU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 05/08/2019 11/08/2019
11 491-CV/TU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU của Tỉnh ủy 26/07/2019 14/08/2019
12 490-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 159-CTHĐ/TU của BTVTU 26/07/2019 09/08/2019
13 476-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông 17/06/2019 04/07/2019
14 466-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của BCT khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" 27/05/2019 19/06/2019
15 460-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 147-CTHĐ/TU của BTVTU 13/05/2019 19/05/2019
16 420-CV/HU Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của nhóm hộ ở Long Hưng, Hải Phú 29/01/2019 11/02/2019
17 2708, 2709, 2710/QĐ-UBND Tổ chức hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự Ban QLDA-ĐTXD và Phát triển quỹ đất, Trung tâm VHTTin-TDTThao, Trung tâm Phát triển CCN và Khuyến công. 10/12/2018 15/12/2018
18 381-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 07/11/2018 14/11/2018
19 363-CV/HU Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện CTHĐ số 131 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 27/09/2018 14/10/2018
20 490-TB/HU Rà soát sử dụng Nhà văn hóa khóm 6, đề xuất phương án cho các tổ chức, cá nhân thuê đất, cùng với hồ Tả Vệ để tạo điểm nhấn về dịch vụ, vui chơi, giải trí 18/09/2018 29/09/2018
21 490-TB/HU Tiếp tục củng cố hồ sơ liên quan hộ ông VNH, hoàn thành trước 20/9/2018 để đề xuất phương án giải quyết về GPMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu ẩm thực 18/09/2018 19/09/2018
22 359-CV/HU Chỉ đạo ngành chuyên môn sớm hoàn thành việc cắm mốc theo Đồ án quy hoạch và xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch Đô thị La Vang... 06/09/2018 30/09/2018
23 350-CV/HU Rà soát lại diện tích đất rừng của Dự án 661 theo Kết luận số 47/KL-UBND, báo cáo, đề xuất BTVHU hướng giải quyết 20/08/2018 14/09/2018
24 293/BC-TCKH Phòng TC-KH tham mưu cho UBND huyện và Báo cáo BTVHU về nội dung liên quan đến HTX Trà Lộc - Hải Xuân 01/06/2018 06/06/2018
25 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 29/TW, ngày 04/11/2013 gắn với CTHĐ số 95/TU, CTHĐ số 74/HU về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường 01/06/2018 29/10/2018
26 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 24/TW, ngày 03/6/2013 gắn với CTHĐ số 83/TU, CTHĐ số 64/HU về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 26/10/2017 29/05/2018
27 357-CV/HU Xem xét, giải quyết đúng quy định đề nghị của Công ty TNHH MTV An Phú Minh và báo cáo TTHU 06/09/2018 19/09/2018
28 110-CTHĐ/TU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW , ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới 11/05/2018 30/05/2018
29 111-CTHĐ/TU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW , ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 11/05/2018 30/05/2018
30 450-TB/HU Nghiên cứu đề xuất với HĐND huyện thông qua một số nội dung theo Thông báo Kết luận của BTVHU tại phiên họp ngày 03/5/2018 11/05/2018 30/05/2018
31 283 - CV/HU Công văn v/v giải quyết một số vấn đề nổi lên nêu tại Báo cáo số 17/BC-BCĐ của Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở huyện 12/01/2018 15/02/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây