Văn bản theo cơ quan chủ trì: UB Kiểm tra Huyện ủy

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 211-QĐ/TW UBKT Huyện ủy nghiên cứu tham mưu vận dụng thực hiện Quy định 211-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 30/01/2020 14/02/2020
2 Lịch nhắc việc BDV Huyện ủy tổng hợp các đoàn thể để Thường trực Huyện ủy cho ý kiến kế hoạch năm 2020 31/12/2019 08/01/2020
3 11-QĐ/UBKTTU Giao UBKT Huyện ủy nghiên cứu cụ thể hóa quy định về thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng ở cấp mình 14/11/2019 25/11/2019
4 812-CV/UBKTTU UBKT Huyện ủy nghiên cứu tham mưu thực hiện, xử lý sau kết luận các cuộc kiêm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy 11/10/2019 17/10/2019
5 519-CV/HU Liên đoàn lao động huyện tham mưu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư 02/10/2019 20/10/2019
6 669-CV/BNCTU UBKT Huyện ủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan với Văn phòng xây dựng báo cáo hoàn thành trước ngày 20/11/2019 27/09/2019 20/11/2019
7 13-QĐ/UBKTTW Giao UBKT Huyện ủy nghiên cứu vận dụng 26/09/2019 10/10/2019
8 33-QĐ/TU Tham mưu Quy định về trách nhiệm của đ/c Bí thư Huyện ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân 13/08/2019 30/08/2019
9 653-CV/BNCTU Chủ trì, phối hợp với VPHU tham mưu báo cáo kết quả hoạt động 3 năm của Tổ nội chính, PCTN và CCTP các huyện, thị, thành ủy 30/07/2019 10/08/2019
10 04-HD/BNCTU Chủ trị, phối hợp VPHU nghiên cứu tham mưu đề xuất thực hiện Hướng dẫn thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 05/07/2019 08/07/2019
11 132-KH/TU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện CT35TW ngày 26/5/2014 của BCT về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo" 27/06/2019 02/07/2019
12 121-KH/TU Tham mưu Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 04/04/2019 15/04/2019
13 109-BC/ĐU Kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo BC việc chỉ đạo xử lý các hộ vi phạm ở xã Hải Hòa 20/03/2019 30/03/2019
14 07-QĐi/TW Nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 21/09/2018 10/10/2018
15 524-CV/UBKTTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 27/07/2018 14/08/2018
16 328-CV/HU Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo kết quả giám sát của UBKT Tỉnh ủy 12/06/2018 19/06/2018
17 973-QĐ/TU Tham mưu, đề xuất thực hiện Quyết định 973-QĐ/TU, ngày 25/5/2018 về quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 29/05/2018 05/06/2018
18 01-QĐi/UBKTTW Nghiên cứu xây dựng Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy và hướng dẫn cho cấp dưới 16/05/2018 30/05/2018
19 447-CV/BNCTU Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2018 đối với doanh nghiệp 09/04/2018 12/04/2018
20 02 - QC/UBKTTU Xây dựng Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong huyện của Cơ quan UBKT Huyện ủy 18/12/2017 05/01/2018
21 447-CV/UBKTTU Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (Đã ban hành Báo cáo số 219-BC/HU, ngày 16/3/2018) 12/03/2018 13/03/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây