Trạng thái: DANH SÁCH CÔNG VIỆC ĐÃ QUÁ HẠN HOÀN THÀNH

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 63-KH/TĐTN-TG Chỉ đạo Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", có sự kiểm tra, đôn đốc Ban Dân vận Huyện ủy 07/09/2018 15/09/2018
2 1361-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng vị trí việc làm Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện Ban Tổ chức Huyện ủy 04/09/2018 07/09/2018
3 1347-CV/BTCTU Triển khai thực hiện Công văn chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức, viên chức Ban Tổ chức Huyện ủy 28/08/2018 12/09/2018
4 350-CV/HU Rà soát lại diện tích đất rừng của Dự án 661 theo Kết luận số 47/KL-UBND, báo cáo, đề xuất BTVHU hướng giải quyết UBND huyện 20/08/2018 14/09/2018
5 10-KH/TW Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Ban Tổ chức Huyện ủy 14/06/2018 30/06/2018
6 03-TB/BĐHĐA Đôn đốc Huyện đoàn trình Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê" năm 2018 Ban Dân vận Huyện ủy 12/06/2018 20/06/2018
7 10-QĐi/TU Tham mưu ban hành Quy định về việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử Ban Tổ chức Huyện ủy 03/05/2018 19/05/2018
8 132-QĐ/TW Tham mưu hướng dẫn thực hiện Quy định v/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị Ban Tổ chức Huyện ủy 02/04/2018 15/04/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây