Trạng thái: DANH SÁCH CÔNG VIỆC ĐÃ QUÁ HẠN

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 381-CV/HU Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Ban Tổ chức Huyện ủy 06/11/2018 13/11/2018
2 381-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội UBND huyện 06/11/2018 13/11/2018
3 467-CV/BDVTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Ban Dân vận Huyện ủy 05/11/2018 14/11/2018
4 1458-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019, 2020 Ban Tổ chức Huyện ủy 30/10/2018 02/11/2018
5 1460-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Ban Tổ chức Huyện ủy 30/10/2018 02/11/2018
6 1237-CV/TU Nghiên cứu, hướng dẫn v/v đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm Ban Tổ chức Huyện ủy 22/10/2018 31/10/2018
7 16-HD/BTCTW Tham mưu thực hiện Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Ban Tổ chức Huyện ủy 02/10/2018 14/10/2018
8 363-CV/HU Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện CTHĐ số 131 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy UBND huyện 26/09/2018 13/10/2018
9 07-QĐi/TW Nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm UB Kiểm tra Huyện ủy 20/09/2018 09/10/2018
10 490-TB/HU Rà soát các tuyến đường chưa được bê tông, nhựa hóa để xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành trước năm 2020 (báo cáo UBND huyện trong tháng 10/2018) Đảng ủy, UBND thị trấn Hải Lăng 17/09/2018 19/10/2018
11 490-TB/HU Kịp thời tham mưu xây dựng Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn trình UBND huyện để giao cho Phòng Tư pháp phối hợp Phòng KT-HT thẩm định để ban hành trong tháng 9/2018 Đảng ủy, UBND thị trấn Hải Lăng 17/09/2018 19/09/2018
12 490-TB/HU Tham mưu xây dựng Đề án thành lập Đội quy tắc quản lý đô thị thị trấn Hải Lăng Phòng KT-HT, UBND thị trấn Hải Lăng 17/09/2018 19/10/2018
13 490-TB/HU Rà soát sử dụng Nhà văn hóa khóm 6, đề xuất phương án cho các tổ chức, cá nhân thuê đất, cùng với hồ Tả Vệ để tạo điểm nhấn về dịch vụ, vui chơi, giải trí UBND huyện 17/09/2018 28/09/2018
14 490-TB/HU Tiếp tục củng cố hồ sơ liên quan hộ ông VNH, hoàn thành trước 20/9/2018 để đề xuất phương án giải quyết về GPMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu ẩm thực UBND huyện 17/09/2018 18/09/2018
15 63-KH/TĐTN-TG Chỉ đạo Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", có sự kiểm tra, đôn đốc Ban Dân vận Huyện ủy 06/09/2018 14/09/2018
16 359-CV/HU Chỉ đạo ngành chuyên môn sớm hoàn thành việc cắm mốc theo Đồ án quy hoạch và xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch Đô thị La Vang... UBND huyện 05/09/2018 29/09/2018
17 1361-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng vị trí việc làm Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện Ban Tổ chức Huyện ủy 03/09/2018 06/09/2018
18 355-CV/HU Xây dựng kế hoạch phân loại, xử lý rác thải UBND huyện, Hội LHPN huyện 03/09/2018 28/09/2018
19 1347-CV/BTCTU Triển khai thực hiện Công văn chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức, viên chức Ban Tổ chức Huyện ủy 27/08/2018 11/09/2018
20 10-KH/TW Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Ban Tổ chức Huyện ủy 13/06/2018 29/06/2018
21 03-TB/BĐHĐA Đôn đốc Huyện đoàn trình Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê" năm 2018 Ban Dân vận Huyện ủy 11/06/2018 19/06/2018
22 253-CV/HU Tham mưu xây dựng BC sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 29/TW, ngày 04/11/2013 gắn với CTHĐ số 95/TU, CTHĐ số 74/HU về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường UBND huyện 31/05/2018 28/10/2018
23 357-CV/HU Xem xét, giải quyết đúng quy định đề nghị của Công ty TNHH MTV An Phú Minh và báo cáo TTHU UBND huyện 05/09/2018 18/09/2018
24 132-QĐ/TW Tham mưu hướng dẫn thực hiện Quy định v/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị Ban Tổ chức Huyện ủy 01/04/2018 14/04/2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây