Trạng thái: DANH SÁCH CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 LNV BTG Huyện ủy tham mưu, đề xuất thực hiện công văn v/v hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 29/04/2020 05/05/2020
2 LNV BTG Huyện ủy chrủ trì tham mưu thực hiện Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của BBT Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/04/2020 02/05/2020
3 LNV BTG Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/04/2020 25/04/2020
4 LNV BDV Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của BBT Trung ương Đảng khóa XI Ban Dân vận Huyện ủy 08/04/2020 20/04/2020
5 LNV BTC Huyện ủy và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện nghiên cứu xây dựng Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của huyện Ban Tổ chức Huyện ủy 26/03/2020 10/04/2020
6 LNV BTG Huyện ủy tham mưu thực hiện Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 18/03/2020 25/03/2020
7 LNV BTG Huyện ủy tham mưu thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của BTG TW về công tác Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 18/03/2020 25/03/2020
8 LNV BDV Huyện ủy nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kêt 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 Ban Dân vận Huyện ủy 28/02/2020 01/08/2020
9 LNV BTC Huyện ủy chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo về tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTU trình BTV Huyện ủy trước ngày 15/3/2020 Ban Tổ chức Huyện ủy 28/02/2020 15/03/2020
10 LNV Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo LĐLĐ huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU Ban Dân vận Huyện ủy 26/02/2020 10/06/2020
11 LNV Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, chỉ đạo Hội CCB huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu BTV Huyện ủy tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW Ban Dân vận Huyện ủy 26/02/2020 15/05/2020
12 NV/HU BTC Huyện ủy tham mưu công v ăn gửi chi, đảng bộ trực thuộc báo cáo và xây dựng báo cáo của huyện về tiến độ và kết quả đại hội tổ chức đảng thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2022 Ban Tổ chức Huyện ủy 12/02/2020 05/04/2020
13 211-QĐ/TW UBKT Huyện ủy nghiên cứu tham mưu vận dụng thực hiện Quy định 211-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng UB Kiểm tra Huyện ủy 30/01/2020 14/02/2020
14 NV Ban Dân vận Huyện ủy nghiên cứu tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10 Ban Dân vận Huyện ủy 13/01/2020 01/08/2020
15 Lịch nhắc việc BDV Huyện ủy tổng hợp các đoàn thể để Thường trực Huyện ủy cho ý kiến kế hoạch năm 2020 UB Kiểm tra Huyện ủy 31/12/2019 08/01/2020
16 Lịch nhắc việc BTG Huyện ủy quán triệt Công văn số 1926-CV/TU về việc tổ chức Tết Canh Tý 2020 tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 31/12/2019 10/01/2020
17 2263-CV/BTCTU BTC Huyện ủy tham mưu hoàn thành báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU Ban Tổ chức Huyện ủy 25/12/2019 15/01/2020
18 166-TTr/VHTT-TDTT BTG Huyện ủy nghiên cứu tham mưu thẩm định, đề xuất Thường trực chỉ đạo v/v cho chủ trương thực hiện Chuyên mục "Hải Lăng ngày mới" năm 2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 25/12/2019 30/12/2019
19 993-CV/BTGTU BTG Huyện ủy đề xuất hình thức tuyên truyền một số kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV Ban Tuyên giáo Huyện ủy 16/12/2019 25/12/2019
20 11-QĐ/UBKTTU Giao UBKT Huyện ủy nghiên cứu cụ thể hóa quy định về thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng ở cấp mình UB Kiểm tra Huyện ủy 14/11/2019 25/11/2019
21 1836-CV/TU UBMT huyện tham mưu thực hiện công văn v/v chỉ đạo tổ chức các hoạt động "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Canh Tỵ 2020 Ủy Ban Mặt Trận huyện 08/11/2019 15/11/2019
22 90-HD/BTGTU BTG Huyện ủy nghiên cứu tham mưu BTV Huyện ủy triển khai Hướng dẫn 90-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Huyện ủy 06/11/2019 15/11/2019
23 953-CV/BTGTU BTG Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Huyện ủy 24/10/2019 05/11/2019
24 533-CV/HU UBND huyện xây dựng số liệu dự báo chỉ tiêu đến năm 2030 UBND huyện 23/10/2019 30/10/2019
25 1801-CV/TU BTG Huyện ủy tham mưu BTV Huyện ủy đánh giá tình hình mua, đọc báo Đảng trên địa bàn huyện, đề xuất việc nâng cao hiệu quả việc mua, đọc báo Đảng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 15/10/2019 25/10/2019
26 812-CV/UBKTTU UBKT Huyện ủy nghiên cứu tham mưu thực hiện, xử lý sau kết luận các cuộc kiêm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy UB Kiểm tra Huyện ủy 11/10/2019 17/10/2019
27 1525-QĐ/TU BTC Huyện ủy phối hợp tham mưu BTV Huyện ủy ban hành cấp huyện Ban Tổ chức Huyện ủy 08/10/2019 20/10/2019
28 519-CV/HU Liên đoàn lao động huyện tham mưu kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư UB Kiểm tra Huyện ủy 02/10/2019 20/10/2019
29 518-CV/HU UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch của BTV Huyện ủy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương UBND huyện 30/09/2019 15/10/2019
30 669-CV/BNCTU UBKT Huyện ủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan với Văn phòng xây dựng báo cáo hoàn thành trước ngày 20/11/2019 UB Kiểm tra Huyện ủy 27/09/2019 20/11/2019
31 13-QĐ/UBKTTW Giao UBKT Huyện ủy nghiên cứu vận dụng UB Kiểm tra Huyện ủy 26/09/2019 10/10/2019
32 515-CV./HU Giải quyết đơn của bà HTK-Hải Thọ (MẬT) UBND huyện 19/09/2019 30/09/2019
33 12-QC/TU Nghiên cứu tham mưu Quy chế hoạt động của BCĐ cấp huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (MẬT) Ban Tuyên giáo Huyện ủy 18/09/2019 30/09/2019
34 506-CV/HU Triển khai thực hiện Công văn chỉ đạo tình hình liên quan hoạt động tôn giáo của ông LCK tại xã Hải Thượng (MẬT) UBND huyện 29/08/2019 14/09/2019
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,327
  • Tháng hiện tại95,527
  • Tổng lượt truy cập4,817,888
plds
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây